HLAVNÉ TRIKY ENERGOŠMEJDOV: BUĎTE V STREHU I V LETE

Uhorková sezóna je ideálnym časom pre pokútnych obchodníkov. V poslednej dobe je zase veľa počuť o takzvaných energetických šmejdoch, ktorí predávajú elektrinu a zemný plyn. Pred ich trikmi varujú úrady aj spotrebiteľské poradne. Prinášame prehľad tých najčastejších a taktiež rady, ako sa brániť.

Počet sťažností na podomových predajcov, ktorí ponúkajú údajne výhodné a lacnejšie dodávky energií pribúda, a to podľa spotrebiteľskej poradne dTest aj Energetického regulačného úradu, ktorý dohliada na trh s elektrinou a plynom. Namiesto sľubovanej úspory ale môže prísť niekoľkotisícová zmluvná pokuta. Energetickým šmejdom teraz hrá do kariet navyšovanie ceny energií, ktorým často argumentujú, keď lákajú na podpis na prvý pohľad nezávadných zmlúv alebo prihlášok do aukcií. Je preto potrebné mať sa na pozore.

TRIKY ŠMEJDOV SA MOC NEMENIE
„Energošmejdi sa neštítia použiť akúkoľvek lesť, aby z dôverčivých spotrebiteľov vymámili podpis novej zmluvy alebo aspoň predloženie tej existujúcej alebo napríklad vyúčtovania, z ktorých si opíšu potrebné údaje pre uzavretie inej zmluvy, a potom jednoducho sfalšujú podpis na zmluve o dodávkach energií či prihláške do aukcie energiou,“ varuje Eduarda Hekšová, šéfka spotrebiteľskej organizácie dTest.

Energošmejdi využívajú najrôznejšie triky, argumenty aj nátlak a tiež to, že pre väčšinu ľudí je problematika elektriny a zemného plynu zložitá a nemajú o cenách prehľad. Často ani nevedia, od koho energiu odoberajú, alebo si pletú pojmy, ako je dodávateľ či distribútor. Len pre poriadok, dodávateľ je obchodník, teda spoločnosť, ktorá elektrinu či zemný plyn predáva. Distribútor zjednodušene povedané vlastné elektrické drôty alebo potrubie a stará sa o to, aby boli dodávky plynulé.

Pri osobnom stretnutí niektorí spotrebitelia ľahko podľahnú milo sa usmievajúcemu podomnému obchodníkovi, ktorý sa s nimi pri káve porozpráva nielen o dodávkach energií, ale aj o živote všeobecne. „Ale ak to nejde po dobrom, môže obchodník zvoliť nátlakové metódy. Napríklad predstiera, že je urazený nedôverou spotrebiteľa, snaží sa v ňom vzbudiť pocit viny alebo hanby, takže spotrebiteľ nakoniec podľahne a podpíše dokumenty, z ktorých sa neskôr vykľuje nevýhodná zmluva o dodávkach energií alebo prihláška do aukcie,“ popisuje Eduarda Hekšová a dodáva: „ Prípadne spotrebiteľ poskytne obchodníkovi informácie či existujúcu zmluvu alebo vyúčtovanie a ten ich využije na uzavretie novej zmluvy, prípadne prihlášky bez vedomia spotrebiteľa.“

POZOR, VOLÁ OBCHODNÍK
S ohľadom na epidemiologickú situáciu sa podomní predajcovia v posledných mesiacoch viac zamerali na telefonáty. Ani zmena spôsobu kontaktovania im ale nezabránila, aby z ľudí lákali súhlasy so zmenou zmluvy alebo ich presvedčili k účasti v energetickej aukcii. „Opierajú sa pritom o tradičné nástroje psychologického nátlaku a manipulatívnej techniky, akou je technika opakovaného áno, kedy šikovnou sekvenciou otázok vymáma zo spotrebiteľa uzavretie zmluvy skôr, než si uvedomí, na čo pristúpil,“ opisuje Michal Kebort, tlačový hovorca Energetického regulačného úradu.

Uzatváranie zmlúv po telefóne so sebou pritom nesie celý rad rizík. Okrem iného treba to, že spotrebiteľ vôbec nevie, s čím súhlasil, nemohol si detailne prečítať zmluvu. Často si ani neuvedomí, že na zmenu dodávateľa kývol alebo že ho čaká účasť v energetickej aukcii. Pokiaľ má navyše so svojím pôvodným dodávateľom dohodnutú zmluvu na dobu určitú, môže od neho táto firma požadovať zaplatenie sankcií v prípade predčasného ukončenia zmluvy. Nový dodávateľ potom môže požadovať pokutu za to, že od neho spotrebiteľ nezačne energie odoberať. Takáto situácia je komplikovaná a neprehľadná.

UDRŽIAVACIE PONUKY AKO NOVINKA
Jedným z nových trendov na energetickom trhu sú potom takzvané udržiavacie ponuky, ktoré predkladajú poväčšinou sami dodávatelia, a to vo chvíli, keď od nich chce zákazník odísť, pretože inokedy má lepšie ceny alebo zmluvné podmienky.

„Problém môže nastať, keď už máte s novým dodávateľom uzavretú zmluvu. Niektorí dodávatelia údajne spotrebiteľom sľubujú, že ukončenie druhého zmluvného vzťahu za nich vyrieši a nemusia sa ničoho obávať. Taký sľub ale nebýva nikde zaznamenaný, a keď nedôjde k jeho naplneniu, spotrebiteľ končí s dvoma zmluvami uzavretými naraz. Jednu musí ukončiť, typicky sa sankciou. A o tom, že mu dodávateľ sľúbil všetko vyriešiť, nemá spravidla žiadny dôkaz. Pokuty pritom dosahujú výšku vyše päťtisíc, v niektorých prípadoch dokonca desiatok tisíc korún,“ vysvetľuje Michal Kebort.

ČO SI POČÍTAŤ, KEĎ STE PODPÍSALI
Pokiaľ zmluvu s novým dodávateľom podpíšete alebo kývnete na ponuku po telefóne a vzápätí to ľutujete, ihneď jednajte. „Pretože sa jedná o zmluvy uzatvárané pri podomovom predaji alebo po telefóne, a je tak možné od nich do 14 dní od ich uzavretia odstúpiť alebo ich do 15 dní od začatia dodávok novým dodávateľom vypovedať. Zároveň platí, že nový dodávateľ nemá právo požadovať za ukončenie zmluvy žiadnu sankciu.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram